joi, 20 august 2009

Liniştea unei armonii


By Krrish

4M.M. with love

Aerul îmbâcsit de amoniac putrezit, astringent şi uşor acid mă sufocă, îmi pătrunde în gât şi îl scorojeşte celulă cu celulă; apoi porneşte în molcom în jos, arzîndu-mi traheea şi înţepîndu-mi bronhiile, mai abitir ca un roi de albine furioase. Gura îmi este acoperită cu ceva moale şi caustic, care îmi fierbe sângele din obraz; stomacul s-a prefăcut într-un vârtej de văpaie dogorindă care se roteşte încet şi precis, ca un ceasornic. Nu mă pot mişca, deşi nu simt nimic care să îmi ţintuiască carnea de podea. “Este doar o amorţeală…” îmi spun în gând, făcînd sforţări să îmi controlez gongul bezmetic din piept; “Doar o amorţeală…Va trece…”

Încerc să mă gândesc la ceva, dar creierul îmi este golit de gânduri; mă silesc să îmi amintesc ceva, o scenă petrecută de curând, însă acel glob translucid de informaţie parcă nu mai este la locul lui…”Poate cineva s-a jucat cu el şi din neatenţie, l-a spart”. Mă chinui să îmi fixez un reper în minte….dar nu îl găsesc. Oriunde îmi întorc atenţia, numai beznă. Lipicioasă şi clocotită, ea mă învăluie ca un giulgiu, îmi ticăie regulat în urechi.
Încep să explorez odaia în care mă găsesc. Dar… tavanul este mult prea jos! Îmi pot simţi răsuflarea cum se loveşte de ceva dur, apoi mi se răspândeşte caldă pe faţă. Camera este mult prea strâmtă…o fi vreo glumă? M-au văzut că dorm liniştită, aşa că mi-au îngrădit patul?
Deschid ochii cât de larg pot, dar nu răzbat prin pătura de întuneric fierbinte care mă înconjoară. Pe frunte simt cum se formează picături mari de sudoare, care îmi alunecă spre tâmple, îmi intră în ochi sau îmi sărează buzele toropite de usturime. Încerc să strig, însă nu îmi iese decât un gâjâit diform, care îmi plezneşte cu forţă în timpane, apoi sapă fără grabă spre creier. Bulbii dogoritori ai ochilor mi se rotesc deznădăjduiţi în toate direcţiile, însă nu pot zări nici măcar o fărâmă de lumină. Parcă aş fi închisă într-un cavou….
Reuşesc să îmi ridic o palmă, iar degetele încep să pipăie frenetic în jur; dar peste tot dau numai de ceva aspru şi ondulat, o substanţă semifluidă, care îşi modifică forma sub atingerea mea. Încerc să trag de ea…dar parcă ai încerca să jupoi un urs, doar cu unghiile; nu se clinteşte nici măcar un milimetru, deşi braţul îmi arde de efort. “Şi totuşi, părea atât de simplu!”


Simţurile îmi sunt în alertă. Nu îmi pot deschide ochii, dar în urechi îmi fâşie calm, într-o armonie lină, ceva care mă linişteşte; pentru unii care stau mai prost cu nervii, poate li s-ar părea deranjant; nu şi mie. Eu întotdeauna am fost lăudată pentru răbdarea supra-omenească de care dau dovadă, mai ales că ştiu cu siguranţă că se va termina – nu ştiu de unde am această presimţire, dar numai ea îmi băzâie prin cap, nestatornică ca un bondar întărâtat; simt că mai am puţin de îndurat prezenţa oboselii, apoi ea va dispărea pentru totdeauna, închis+ într-o lume la care nu voi mai putea ajunge niciodată. Cu o strădanie îngrozitoare, reuşesc să îmi ridic câteva gene...doar pentru a vedea o flăcăruie gălbuie, neclară şi tremurătoare.
Un oftat senin şi dureros îmi sfâşie pieptul.

Am reuşit să îmi stabilesc câteva coordonate şi se dovedeşte din ce în ce mai mult că odăiţa mea este o celulă (gând care îmi trimite săgeţi de gheaţă prin sânge, răcorindu-l). Reuşesc să îmi eliberez mâinile cu totul din toropeală şi imediat testez rezistenţa tavanului. Doar că, deşi îming fără milă, el nu se clinteşte din loc. Stă impasibil deasupra mea, înăbuşitor de aproape.Hidos de aproape...

O scânteie de lumină fragedă şi lăptoasă pluteşte stingher prin univers...doar o pată alburie într-o lume de smoală. Stă în nemişcare, dar timpul trece peste ea cu o viteză ameţitoare şi rece. Se opreşte din imobilitatea ei, devine mai strălucitoare şi iar porneşte în cursa-i nebună. Planurile se inversează cu repeziciune, materia şi energia colapsează în haos, apoi renaşte din frânturi temporale, atipice. Bezna se învârte, se zvârcoleşte fără speranţă; se retrage înfiorată, apoi se aruncă cu şi mai mare lăcomie în nemărginirea absolută. O îmbrăţişează duios şi iar se retrage timid în strânsoarea imperturbabilă a spaţiului. Un joc al infinitului absolut, peste care micuţa licărire de lumină vie trece impasibilă, continuîndu-şi solitar şi nesigur ascendenţa spre o culme nevăzută şi neştiută de nimeni

Încep să mă sufoc. Fluidul acela rigid parcă mă înlănţuie, mă strânge din ce în ce mai deznădăjduit. Pieptul mi se umflă nesăţios, parcă vrînd să expulzeze sufletul în alte dimensiuni. Închisoarea mi se strânge treptat, devine mai mică, mai strâmtă, iar înunericul îmi inundă plămânii arşi. Respiraţia mi se striveşte nemiloasă de obraz, tâmplele îmi zvâcnesc şi unghiile zgârie neputinciase duritatea zgrunţuită a pardoselii. Încerc să mă ridic, însă capul îmi explodează în mii de fărâme arzînde. Trupul mi se frânge sub greutatea întunericului, sudoarea mi se topeşte în piele. Îmi simt craniul încins de un fier înroşit. Încerc din nou să strig, însă timpanele mi se transformă într-o ploie de cioburi incandescente, care îmi străpung ochii şi îmi pătrund haotic în inimă. Prin toată această nebunie, disting totuşi un un foşnet de mătase nisipoasă aruncată peste plafonul meu. Cred că visez, că am halucinaţii, dar încerc din nou să strig....doar pentru a mă sfâşia în bucăţi sângerânde. Şi încep să disting câteva cuvinte zdrenţuite:
- ...şn...pme...eeeeeeeeeeeeeeeee.........ze...că...
Apoi, cu un urlet de uragan, sunetul năvăleşte cu o furie ucigaşă în creierul meu cicatrizat de suferinţă:
- Veşnica pomenireeeeeeeeeeeeeeeeee....Dumnezeu s-o odihnească!

Pereţii se schimonosesc în paragină, lumina se năpusteşte spre mine, infinitul bleu al cerului brodat cu nori aurii mă cheamă...

Din pământul răvăşit, cleios şi ud de lacrimi, o sclipire informă se avântă avidă în văzduhul nesfârşit.


NOTĂ: Prosoapele legate de coroanele de flori - ce erau sprijinite de zidul bisericii - nu s-au furat, cum am înţeles că este tradiţia într-un anumit glorios land de (ne)cios.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu